Ring oss idag:

070-533 56 80

Om företaget

”Allt går så snabbt inom IT…”

Visst hör vi det dagligen och det är för det mesta sant.
Men det betyder inte att mångårig erfarenhet är oviktigt – snarare tvärt om;
företag utvecklas olika snabbt i olika branscher och i olika tekniska miljöer. Har man fått förmånen att arbeta en längre tid i dessa varierande miljöer så skaffar man sig onekligen en hel del erfarenheter – erfarenheter som är nära på omöjliga att kortsiktigt ”studera sig till”.

Kunden måste alltid komma först!

När de stora IT-företagen fokuserar på sina stora kunder så lämnar man de mindre och medelstora kunderna i något man kan kalla för ett ”servicevakum”. Denna kundgrupp får ofta;

  • mindre uppmärksamhet,
  • lägre servicegrad…
  • man hänvisas många gånger till centrala kontaktytor i någon storstad,
  • och man får ofta betala relativt höga priser, trots att servicegraden upplevs ha minskat.

Det naturliga ”nästa steget” för Niklas blev att som motpol till detta starta en egen verksamhet, stanna i närområdet och erbjuda den nära och personliga service och relation som kunder förtjänar och förväntar sig. Verksamheten startades 2009 med en stabil grupp av regionala kunder som stadigt blivit fler.

Vi hoppas nu att även Du vill bli en av dem!

Förlorat data - vi hjälper dig

Så välkommen till en nära och trygg IT-leverantör!
Niklas IT Service.